Cơ Hội Việc Làm

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Cuộc sống tại Sun Group

SunGroup luôn chú trọng duy trì văn hóa công ty, độc đáo, tô trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân. Đầu tư xây dựng không giản hiện đại, sáng tạo nhằm tạo điều kiện tốt nhất để phát huy tiềm năng và tinh thần hợp tác.

Chính sách cho người lao động

Tài sản lớn nhất của Sun Group là con người, vì vậy SunGroup luôn có chính sách, đãi ngộ , trọng dụng xứng đáng đối với người có tài năng. Sun Group luôn đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, xây dựng chính sách lương thưởng, phúc lợi, chăm sóc sức khỏe.